PEMENANG DIUMUMKAN - Anugerah Pertahanan 2017

PEMENANG DIUMUMKAN - Anugerah Pertahanan 2017

IDM Instruments Pty Ltd telah berjaya dalam Anugerah Pertahanan 2017, yang dihoskan oleh GDS Review!

IDM telah diberikan

EKSPORTER JENAMA KUALITI TERBAIK 2017 - AUSTRALIA  danTERBAIK UNTUK PERALATAN UJIAN PAKET - AUSTRALIA